IVETÁR Közgyűlés

Az IVETAR elnökség 2018.05.11-én elnökségi ülést tartott. Az ülés keretében döntött arról, hogy egy hónapon belül (hivatalos meghívóban a helyszín és időpont pontosításra kerül) az IVETAR tisztújító közgyűlést tart.
1/2018 számú elnökségi határozat. A 2018 évi rendes közgyűlés napirendjére vonatkozó javaslat a következő:

  • a közgyűlés napirendjének elfogadása (elnökségi határozat alapján),
  • a leköszönő elnökség éves beszámolója (1. számú melléklet),
  • tisztújítás (elnök, 3 alelnök és elnökségi tagok megválasztása),
  • a megválasztott új elnökség tervei,
  • az alapszabály módosítása,
  • a tagdíj mértékének megállapítása,
  • Az egyesület éves költségvetésének megállapítása,
  • egyebek.


Az IVETAR alapszabályában foglaltaknak megfelelően a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben valaki nem kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. A tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja.

Ficsor József tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az IVETAR a jogszabályban meghatározott feltételek szerint minden szempontból működőképes szervezet (egyesület) és megfelel a hatályos törvényekben megfogalmazott követelményeknek. Úgy és olyan formában adja át az egyesület irányítását az új tisztviselőknek, hogy az az elmúlt 12 évhez hasonlóan feleljen mind a jogi mind a tagság állította követelményeknek. Minden erre vonatkozó irat megtalálható az IVETAR könyvelésében.

Óriási a túljelentkezés a gyakorlatorientált képzéseken.

A Pécsi Egyetem gazdaság informatikai kurzusainak BSc és MSc szakos hallgatói e-közigazgatás óra keretében, tanáruk (Ficsor József) kíséretében 2018.05.11-én külső helyszínen szervezett gyakorlaton vettek részt a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal kertvárosi Kormányablakban. A gyakorlati óra azért mondható rendhagyónak, mert a diákok az egyetemi padokban elsajátított elméleti ismereteiket működés közben is gyakorolhatták. A diákok körében több mint 75%-os volt a túljelentkezés, amely azt mutatja, hogy a gyakorlat iránt óriási az érdeklődés. Az óra keretében megismerték a kormányablak működését, a kormányablakot kiszolgáló tisztviselők munkáját, az informatikai infrastruktúrát valamint a több mint 2500 ügytípust támogató szakrendszeri alkalmazásokat.

2017 December 8.-án és 2017. December 15.-én szakmai programot szervezett.

Az IveTár Egyesület 2006-ban alakult non-profit szervezet, amely a Dél-Dunántúl meghatározó gazdálkodó, közigazgatási, oktatási szervezeteinek informatikai vezető szakembereit fogja össze. Jelenlegi tagsága mintegy 40 fő, IKT területen dolgozó felsővezetők, menedzserek, vállalkozók, egyetemi oktatók, nagyobb informatikai szervezeteket, rendszereket irányító szakemberek.

A köztünk élő informatikus

Az ő kezdő fizetésük a legmagasabb, akár diploma nélkül is hazavihetnek félmilliót.

A hazai informatikus- és IT-mérnökképzés helyzetének, problémáinak, gátló tényezőinek vizsgálata, IVSZ

Az informatika és az IKT-iparág a nemzetgazdaságban betöltött szerepe és súlya okán kiemelt  jelentőséggel  bír.  A  szakma  nemzetközi  és  hazai  szinten  nagymértékű mennyiségi  munkaerőhiányt  és  minőségi  problémákat  jelez  az  informatikus-munkaerőpiacon. Az elégtelen kínálat okai a képzés oldal hiányosságaira vezethetőek vissza. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a hazai informatikus- és IT-mérnökképzés helyzetének, problémáinak, gátló tényezőinek vizsgálatára kutatást rendelt meg. A BellResearch komplex kutatási programot dolgozott ki a problémakör elemzésére.

Több mint 40 közérdekű önkéntese van az IVETAR-nak

Az IVETAR szeretné megköszönni a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntesek tevékenységét. A felsőoktatásban tanuló szakirányú diákok nagyon sokat tudnak, akarnak és tesznek is annak érdekében, hogy olyan szervezet munkáját segítsék mint az IVETAR. Látják, hogy az IVETAR céljai összeegyeztethetők a az Y és Z generáció céljaival, amely önmagában is az új információs társadalom magját fogja jelenteni. Tehát rájöttek, hogy az önkéntes munkájukkal a saját társadalmukat építhetik. Köszönjük a segítséget.

Connect-IT 2016 workshop összefoglalója

Connect-IT 2016

Az IVETAR és az I2K által szervezett rendezvény célja, az információs társadalom egyik legkritikusabb problémáját dolgozta fel.

Ficsor József, az IVETAR elnöke záróbeszédében elmondta, hogy az IVETAR az I2K-val közösen már 2010-2011-ben azonosították az alapproblémát, hogy a régió ICT szektorának növekedése szempontjából a legnagyobb kihívás, a jól képzett informatikai szakemberek alacsony száma.

Connect-IT 2016

A Connect-IT 2016 fókuszában idén is  az oktatás állt: hogyan javítható az ICT ipar versenypoziciója a munkaerőpiaci kínálat növelésével? Milyen rejtett tartalékok vannak a rendszerben, milyen megközelítésekkel próbálkoznak a hazai szereplők és mit tanulhatunk ezekből?

IVETAR 2016. évi rendes közgyűlés

Tisztelt IVETAR tagok

Tájékoztatlak benneteket, hogy az IVETAR közgyűlésre az előzetes egyeztetések alapján 2016. Április 01-én a pécsi AP Borbár Borétteremben kerül sor. A tervek szerint a közgyűlés meghirdetett időpontjai: (első időpont a min 50%  megjelenés esetén) 16:00, (második időpont a megjelentek számától függetlenül) 17:00.

A közgyűlés időtartama 1,5 óra. (A meghívót és a programot hamarosan közzétesszük) A hivatalos programot követően 18:30-kor közös vacsorán veszünk részt.

Tájékoztatlak benneteket, hogy az IVETAR az idén ünnepli a fennállásának a 10.-ik évfordulóját. A születésnap keretében, a vacsora után egy IVETAR tortával kedveskedünk.

Pages