Stratégiai tervezés az Ivetárban

2020 májusa és novembere között az Ivetár tagsága több online ülést is tartott azzal a céllal, hogy meghatározza a 2021-re vonatkozó programjait, valamint kidolgozza a régió digitális stratégiai koncepcióját.

Ezek alapján tevékenységünk fókuszát a régió digitális iparágának szereplői közötti koordinációra, valamint a szakmai utánpótlás-nevelésre helyezzük. Kezdeményezéseinkkel 2021 elején fogunk jelentkezni.

 

Egyeztetés az Ivetár által összeállított stratégiai koncepcióról

Az Egyesületünk által készített, "Baranya megye digitális stratégiai koncepciója, 2019-2024" dokumentum eljutott a pécsi városházára, ahol Decsi István alpolgármester úr meghívására, Vári Attila polgármester-jelölttel is egyeztettük javaslatainkat. Az Ivetárt Kristóf Péter, Zalay Buda és Szappanos Gábor képviselték.

Belépési nyilatkozat

Az Ivetárba történő belépés az alábbi linken található, online nyilatkozat kitöltésével lehetséges:

http://bit.ly/Ivetar-belepes

 

Új vezetők az Ivetár-ban

Az Informatikai Vezetők Társasága a 2019. február 7-én megtartott közgyűlésén két évre alelnöknek választotta Szappanos Gábort és Zalay Budát, elnöknek pedig dr. Kristóf Pétert.

Az új vezetők mandátuma két évre szól.

IVETÁR Közgyűlés

Az IVETAR elnökség 2018.05.11-én elnökségi ülést tartott. Az ülés keretében döntött arról, hogy egy hónapon belül (hivatalos meghívóban a helyszín és időpont pontosításra kerül) az IVETAR tisztújító közgyűlést tart.
1/2018 számú elnökségi határozat. A 2018 évi rendes közgyűlés napirendjére vonatkozó javaslat a következő:

  • a közgyűlés napirendjének elfogadása (elnökségi határozat alapján),
  • a leköszönő elnökség éves beszámolója (1. számú melléklet),
  • tisztújítás (elnök, 3 alelnök és elnökségi tagok megválasztása),
  • a megválasztott új elnökség tervei,
  • az alapszabály módosítása,
  • a tagdíj mértékének megállapítása,
  • Az egyesület éves költségvetésének megállapítása,
  • egyebek.


Az IVETAR alapszabályában foglaltaknak megfelelően a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben valaki nem kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. A tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja.

Ficsor József tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az IVETAR a jogszabályban meghatározott feltételek szerint minden szempontból működőképes szervezet (egyesület) és megfelel a hatályos törvényekben megfogalmazott követelményeknek. Úgy és olyan formában adja át az egyesület irányítását az új tisztviselőknek, hogy az az elmúlt 12 évhez hasonlóan feleljen mind a jogi mind a tagság állította követelményeknek. Minden erre vonatkozó irat megtalálható az IVETAR könyvelésében.

Óriási a túljelentkezés a gyakorlatorientált képzéseken.

A Pécsi Egyetem gazdaság informatikai kurzusainak BSc és MSc szakos hallgatói e-közigazgatás óra keretében, tanáruk (Ficsor József) kíséretében 2018.05.11-én külső helyszínen szervezett gyakorlaton vettek részt a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal kertvárosi Kormányablakban. A gyakorlati óra azért mondható rendhagyónak, mert a diákok az egyetemi padokban elsajátított elméleti ismereteiket működés közben is gyakorolhatták. A diákok körében több mint 75%-os volt a túljelentkezés, amely azt mutatja, hogy a gyakorlat iránt óriási az érdeklődés. Az óra keretében megismerték a kormányablak működését, a kormányablakot kiszolgáló tisztviselők munkáját, az informatikai infrastruktúrát valamint a több mint 2500 ügytípust támogató szakrendszeri alkalmazásokat.

2017. december 8-án és 2017. december 15-én szakmai programot szerveztünk

Az IveTár Egyesület 2006-ban alakult non-profit szervezet, amely a Dél-Dunántúl meghatározó gazdálkodó, közigazgatási, oktatási szervezeteinek informatikai vezető szakembereit fogja össze. Jelenlegi tagsága mintegy 40 fő, IKT területen dolgozó felsővezetők, menedzserek, vállalkozók, egyetemi oktatók, nagyobb informatikai szervezeteket, rendszereket irányító szakemberek.

A köztünk élő informatikus

Az ő kezdő fizetésük a legmagasabb, akár diploma nélkül is hazavihetnek félmilliót.

Oldalak