A köztünk élő informatikus

Az ő kezdő fizetésük a legmagasabb, akár diploma nélkül is hazavihetnek félmilliót.

A hazai informatikus- és IT-mérnökképzés helyzetének, problémáinak, gátló tényezőinek vizsgálata, IVSZ

Az informatika és az IKT-iparág a nemzetgazdaságban betöltött szerepe és súlya okán kiemelt  jelentőséggel  bír.  A  szakma  nemzetközi  és  hazai  szinten  nagymértékű mennyiségi  munkaerőhiányt  és  minőségi  problémákat  jelez  az  informatikus-munkaerőpiacon. Az elégtelen kínálat okai a képzés oldal hiányosságaira vezethetőek vissza. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség a hazai informatikus- és IT-mérnökképzés helyzetének, problémáinak, gátló tényezőinek vizsgálatára kutatást rendelt meg. A BellResearch komplex kutatási programot dolgozott ki a problémakör elemzésére.

Több mint 40 közérdekű önkéntese van az IVETAR-nak

Az IVETAR szeretné megköszönni a szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntesek tevékenységét. A felsőoktatásban tanuló szakirányú diákok nagyon sokat tudnak, akarnak és tesznek is annak érdekében, hogy olyan szervezet munkáját segítsék mint az IVETAR. Látják, hogy az IVETAR céljai összeegyeztethetők a az Y és Z generáció céljaival, amely önmagában is az új információs társadalom magját fogja jelenteni. Tehát rájöttek, hogy az önkéntes munkájukkal a saját társadalmukat építhetik. Köszönjük a segítséget.

2015. évi rendes közgyűlés

Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület az előzetes elnökségi döntéssel összhangban (7/2015 számú elnökségi határozat) és a hatályos Alapszabályának megfelelően, ezennel az Egyesület 2015. évi rendes közgyűlését 2015.04.10 (péntek), 12:00 órakor kerül megtarásra.

A közgyűlés helyszíne: EUNet 2000 Nonprofit Kft. 7632 Pécs, Megyeri út 72. (EXPO Center) I. emeleti tárgyaló

A meghívó letölthető innen.