Connect-IT 2016

A Connect-IT 2016 fókuszában idén is  az oktatás állt: hogyan javítható az ICT ipar versenypoziciója a munkaerőpiaci kínálat növelésével? Milyen rejtett tartalékok vannak a rendszerben, milyen megközelítésekkel próbálkoznak a hazai szereplők és mit tanulhatunk ezekből?

10.00 - Köszöntő - Brachmann Ferenc I2K
10.10 – Hogyan enyhítheti a felsőoktatás az ICT szektor munkaerőhiányát? Horváth Ádám az IVSZ oktatási igazgatója

Először fel kell térképeznünk, hogy miért nem enyhíti az IT szektor munkaerő-piaci hiányát a felsőoktatás. Az előadás bemutatja a demográfiai okokat, valamint a felsőoktatási IT képzésekkel szembeni előítéleteket, tévhiteket. További probléma a képzések munkaerő-piaci relevanciájának csökkenése.

Az előadás javaslatokat fogalmaz meg a felsőoktatási szabályozási- és finanszírozási környezet szükséges változására vonatkozóan csakúgy, mint az felsőoktatás tartalmi, módszertani megújulásának szükségességére. Bemutatásra kerülnek a hazai IT cégek által megfogalmazott elvárások a leendő alkalmazottakkal szemben, amelyre, legalább részben a felsőoktatásnak kell a hallgatókat felkészítenie.

10.40 – A Foglalkoztatás IT rendszerei - Czuth Zoltán Főosztályvezető, Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A Kormány foglalkoztatáspolitikai feladatainak végrehajtását – az 1991. évi IV. törvény alapján – a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium szakmai irányításával a kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai és járási osztályai végzik. Feladatkörükbe tartozik az álláskeresők regisztrációja, az álláskeresési járadék megállapítása, az álláskereséshez különféle szolgáltatások nyújtása, az álláskeresők közvetítése, a hátrányos helyzetben lévő munkavállalót foglalkoztató munkaadók támogatása.

E feladataik mellett a közfoglalkoztatás helyi szintű koordinációját is ellátják. Ez év januárjában a regisztrált álláskeresők száma 359 200 fő volt, de volt olyan év is, amikor ez a szám meghaladta a félmilliót. Jelenleg a közfoglalkoztatásban több, mint 220 ezren dolgoznak, az munkára kiközvetítésük, képzésük megszervezése is a megyei és járási foglalkoztatási szervek feladata. Feladatuk ellátásához szükséges valamennyi informatikai háttértámogatást a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának Informatikai Közfoglalkoztatási Főosztálya látja el. A főosztály jelenleg 91 szakalkalmazást és 33 portált üzemeltet.

A bemutató a főosztály feladatain keresztül mutatja be a foglalkoztatási és a közfoglalkoztatási szakterület informatikai alkalmazásait.

11.10 – MeMOOC a közösségi tanulás élménye - Dr. Kusper Gábor Tanszékvezető főiskolai docens, Számítástudományi Tanszék Eszterházy Károly Főiskola

Csaknem 600 millió forintos európai uniós támogatásból angol és magyar nyelvű online képzési központot hozott létre a Miskolci Egyetem és az egri Eszterházy Károly Főiskola. Eddig több mint 700-an regisztráltak és nem csak egyetemisták.

Az ingyenes online kurzuson a mindennapi életben használható informatikai ismeretek szerezhetők meg. A hallgatók maguk is használják a rendszert. Azt mondják, hogy szélesíti látókörüket, és segít nekik az eligazodásban ez a képzési forma.

A Miskolci Egyetem az Eszterházy Károly Főiskolával közösen, 592 millió forintos európai uniós támogatásból hozta létre az online képzési központot. A a kurzusok magyar és angol nyelven is elkészültek. Eddig több több mint 3000 kurzus felvételénél járnak.

A projekt célja az, hogy a felsőoktatási intézmények az eddiginél is aktívabban vegyenek részt a digitális világban, ennek érdekében 128 tantárgy kerül fel a rendszerbe.

Az online képzési programba nemcsak a Miskolci Egyetem hallgatói, hanem bárki bekapcsolódhat. A témakörök gyakorlatközpontúak, az informatika széles területét fogják át.

11.40 – Kávészünet

12.00 - Új típusú gyakorlatorientált informatikus képzés bemutatása - dr. Honfi Vid Sebestyén és dr. Illési Zsolt a Dunaújvárosi Egyetem, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék

Jelenleg a szoftverfejlesztők iránt mutatkozik a legnagyobb kereslet a munkaerőpiacon. Az IVSZ felmérései szerint 2015. év végén Magyarországon mintegy 22.000 üres informatikusi álláshely van, melynek túlnyomó többsége programozói munkakör. Ma Magyarországon átlagosan egy informatikus által megtermelt GDP 15 MFt/év, így a nemzetgazdaság évente átlagosan 330 Mrd Ft-ot veszít el. Ezért fontos, hogy az oktatás és különösen a felsőoktatás képes legyen kiszolgálni az informatikai vállalkozások munkaerőigényét.

Az előadásban bemutatnak egy olyan gyakorlatorientált programot, amelynek célja, hogy a KKK-k által kötelezővé tett akadémiai témák mellett a hallgatókat felvértezze valós programozói képességekkel és szaktudással, akik nagyon rövid adaptációs időszakot (max. 1 hónap) követően képesek produktív munkát végezni az alkalmazó szervezeteknél.

12.30 - Az információbiztonság aktuális kérdései - dr. Illési Zsolt a Dunaújvárosi Egyetem, Informatikai Intézet, Szoftverfejlesztési és Alkalmazási Tanszék

Az infokommunikációs technológiák fejlődése oly mértékben felgyorsult, hogy a tradicionális (a fizikai biztonságra épülő) biztonságmenedzsment technikák nem tudják garantálni az adatoknak/információknak a biztonságát. A támadásokat a szervezetek átlagosan több, mint hat hónap alatt tudják detektálni. Ez alatt az idő alatt az érintett cégek jelentős veszteségeket szenvednek, amelyek rontják a piaci pozíciójukat, nyereségességüket.

Az előadásban bemutatja a támadási és védelmi technikák fejlődését és a jövőben várható trendjeit, ismertetek néhány olyan jó menedzsment gyakorlatot, amellyel a problémák nagy részét költség- és időhatékonyan lehet kezelni.

13.00 – Kerekasztal beszélgetés - informatika oktatása 2016-ban: Merényi Ádám (Microsoft), Horváth Ádám(IVSZ), Dr. Kusper Gábor(EKF), dr. Honfi Vid Sebestyén(DE), egyeztetés Dr. Jenei Sándor(PTE)
13.30-  Zárszó - Ficsor József IVETAR elnöke