IVETÁR Közgyűlés

Az IVETAR elnökség 2018.05.11-én elnökségi ülést tartott. Az ülés keretében döntött arról, hogy egy hónapon belül (hivatalos meghívóban a helyszín és időpont pontosításra kerül) az IVETAR tisztújító közgyűlést tart.
1/2018 számú elnökségi határozat. A 2018 évi rendes közgyűlés napirendjére vonatkozó javaslat a következő:

  • a közgyűlés napirendjének elfogadása (elnökségi határozat alapján),
  • a leköszönő elnökség éves beszámolója (1. számú melléklet),
  • tisztújítás (elnök, 3 alelnök és elnökségi tagok megválasztása),
  • a megválasztott új elnökség tervei,
  • az alapszabály módosítása,
  • a tagdíj mértékének megállapítása,
  • Az egyesület éves költségvetésének megállapítása,
  • egyebek.


Az IVETAR alapszabályában foglaltaknak megfelelően a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben valaki nem kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. A tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja.

Ficsor József tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az IVETAR a jogszabályban meghatározott feltételek szerint minden szempontból működőképes szervezet (egyesület) és megfelel a hatályos törvényekben megfogalmazott követelményeknek. Úgy és olyan formában adja át az egyesület irányítását az új tisztviselőknek, hogy az az elmúlt 12 évhez hasonlóan feleljen mind a jogi mind a tagság állította követelményeknek. Minden erre vonatkozó irat megtalálható az IVETAR könyvelésében.