Belépési nyilatkozat

Az Ivetárba történő belépés az alábbi linken található, online nyilatkozat kitöltésével lehetséges:

http://bit.ly/Ivetar-belepes

 

Új vezetők az Ivetár-ban

Az Informatikai Vezetők Társasága a 2019. február 7-én megtartott közgyűlésén két évre alelnöknek választotta Szappanos Gábort és Zalay Budát, elnöknek pedig dr. Kristóf Pétert.

Az új vezetők mandátuma két évre szól.

IVETÁR Közgyűlés

Az IVETAR elnökség 2018.05.11-én elnökségi ülést tartott. Az ülés keretében döntött arról, hogy egy hónapon belül (hivatalos meghívóban a helyszín és időpont pontosításra kerül) az IVETAR tisztújító közgyűlést tart.
1/2018 számú elnökségi határozat. A 2018 évi rendes közgyűlés napirendjére vonatkozó javaslat a következő:

 • a közgyűlés napirendjének elfogadása (elnökségi határozat alapján),
 • a leköszönő elnökség éves beszámolója (1. számú melléklet),
 • tisztújítás (elnök, 3 alelnök és elnökségi tagok megválasztása),
 • a megválasztott új elnökség tervei,
 • az alapszabály módosítása,
 • a tagdíj mértékének megállapítása,
 • Az egyesület éves költségvetésének megállapítása,
 • egyebek.


Az IVETAR alapszabályában foglaltaknak megfelelően a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben valaki nem kapta meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. A tisztségviselőket a közgyűlés 4 évre választja.

Ficsor József tájékoztatta az elnökséget arról, hogy az IVETAR a jogszabályban meghatározott feltételek szerint minden szempontból működőképes szervezet (egyesület) és megfelel a hatályos törvényekben megfogalmazott követelményeknek. Úgy és olyan formában adja át az egyesület irányítását az új tisztviselőknek, hogy az az elmúlt 12 évhez hasonlóan feleljen mind a jogi mind a tagság állította követelményeknek. Minden erre vonatkozó irat megtalálható az IVETAR könyvelésében.

IVETAR 2016. évi rendes közgyűlés

Tisztelt IVETAR tagok

Tájékoztatlak benneteket, hogy az IVETAR közgyűlésre az előzetes egyeztetések alapján 2016. Április 01-én a pécsi AP Borbár Borétteremben kerül sor. A tervek szerint a közgyűlés meghirdetett időpontjai: (első időpont a min 50%  megjelenés esetén) 16:00, (második időpont a megjelentek számától függetlenül) 17:00.

A közgyűlés időtartama 1,5 óra. (A meghívót és a programot hamarosan közzétesszük) A hivatalos programot követően 18:30-kor közös vacsorán veszünk részt.

Tájékoztatlak benneteket, hogy az IVETAR az idén ünnepli a fennállásának a 10.-ik évfordulóját. A születésnap keretében, a vacsora után egy IVETAR tortával kedveskedünk.

2015. évi rendes közgyűlés

Tisztelt Tagság

A hatályos  SZMSZ és 7/2015 számú elnökségi határozat értelmében,

az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesületet (IVETAR) elnöksége kezdeményezi a közgyűlés összehívását 2015.04.10. 12:00 órára. A közgyűlés napirendi javaslatát az alábbiaknak megfelelően határozta meg:

2014. évi rendes közgyűlés

Az IVETÁR 2014. május 9-én tartja rendes közgyűlését.

A közgyűlés javasolt napirendje:

 • A napirend elfogadása,
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
 • az alapszabály módosítása,
 • tisztségviselők megválasztása,
 • az Egyesület éves költségvetésének megállapítása,
 • a tagdíj mértékének megállapítása,
 • egyebek.

 

A meghívó és részletes program letölthető innen.

Elnökségi ülés

Az IVETÁR Elnöksége 2014.04.18-án elnökségi ülést tartott.

Az ülésről készült jegyzőkönyv elérhető a letöltések közül.