Szervezet

 

Az egyesület neve: Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület).

Az Egyesület székhelye: 7623 Pécs, Mártírok útja 42.
 
Alapítási év: 2006.
 
Működési területe: Magyarország
 
Az Egyesület társadalmi, szakmai szervezet, amely határozatlan időre jött létre.
A Baranya Megyei Bíróság a társadalmi szervezetet nyilvántartásba vette, illetve közhasznúsági nyilvántartásba vette.

Nyilvántartási szám: 2635.

A bírósági végzés száma: Pk.60.062/2006/4.
A végzés kelte: Pécs, 2006. május 29. 

A bírósági végzés száma változásról: Pk.60.062/2006/10/I.
A végzés kelte: Pécs, 2009. október 12.

Jogerőre emelkedés: Pk.60.062./2006/4.I. szám, 2006. június 23.
 
Adószám: 18327960-1-02
 
Statisztikai számjel (KSH szám): 18327960-9133-529-02
 
Bankszámlaszám: OTP 11731001-20131069
 
Az éves tagdíj: 6000 Ft/fő
 
Alapszabály (2006-2009) kelte: Pécs, 2006. május 15.
 
Alapszabály (2009 -) kelte: Pécs, 2009. május 16.

 


Az Egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az alapszabályban meghatározott non-profit célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

Az Egyesület, a hatályos egyesülési törvény szerint, mint önálló jogi személy működik.

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) alapján közhasznú tevékenységet végez.
 
Az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
 
Az Egyesület legfőbb szerve a rendes tagok összességéből álló Közgyűlés.
Az Egyesület ügyintéző szerve a Közgyűlés által négy évre megválasztott Elnökség. Az Elnökség háromtagú: elnökből, két alelnökből áll.

Elnök: Dr. Kristóf Péter
Alelnökök: Szappanos Gábor, Zalay Buda

 
Közhasznú tevékenységek:
 
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • környezetvédelem,
 • euroatlanti integráció elősegítése,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • a kulturális örökség megóvása.


Cél szerinti besorolás: oktatási tevékenység, kutatási tevékenység, egyéb
Fő tevékenység (TEÁOR): 9133 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
 

További tevékenységek:
 
 • 2211 Könyvkiadás
 • 2213 Időszaki kiadvány kiadása
 • 2224 Nyomdai előkészítő tevékenység
 • 2233 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
   
 • 7133 Irodagép, számítógép kölcsönzése
 • 7210 Hardver szaktanácsadás
 • 7221 Szoftverkiadás
 • 7222 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
 • 7230 Adatfeldolgozás
 • 7240 adatbázis-tevékenység, on-line kiadás
 • 7260 Egyéb számítástechnikai tevékenység
 • 7310 Műszaki kutatás, fejlesztés
 • 7320 Humán kutatás, fejlesztés
 • 7413 Piac- és közvélemény-kutatás
 • 7414 Üzletviteli tanácsadás
 • 7420 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
 • 7440 Hirdetés
 • 7485 Titkári, fordítói tevékenység
 • 7487 Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás
   
 • 8022 Szakmai középfokú oktatás
 • 8030 Felsőoktatás
 • 8042 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
   
 • 9111 Vállalkozói érdekképviselet
 • 9112 Szakmai érdekképviselet
 • 9252 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme